Att tänka på

Trygghet för oss i Parken

Det är viktigt för oss att ni som är i Parken känner er trygga. Samtidigt har vi alla ett ansvar för att ta hand om vår park på bästa sätt. Det vinner alla på. Här kan du läsa om de regler och förbud som är uppsatta för Folkets Park i Malmö.

Förbud

Motortrafik
med undantag för verksamhetens fordon.

Cykling.
Cykla gärna hit, men parkera cykeln eller led den genom parken.

Användning av engångsgrillar på gräsmattorna.
Engångsgrillarna bränner bestående hål på gräsmattan. Det går bra att använda våra grillar i södra delen av Parken, eller ta gärna med en grill som har ben.

Andra regler…

Under vintersäsongen från och med den 1 oktober är det inte tillåtet att dricka medförd öl, vin, cider eller alkohol i Folkets park. Vi gör undantag från förbudet under större arrangemang, då tillåter vi nyttjande av ovan nämnda drycker men endast på gräsmattan mellan Rosen och Huvudentrén.

Hundar
Hundar får inte vistas i Parken mellan den 14 april-30 september. I Folkets Park gäller Malmö Stads hundstadga.