IMG_1655

BAKGRUND

Folkets Parks parkkontor uppfördes 2013 av Malmö stad. Beställare var Gatukontoret och projektet drevs i samarbete med Serviceförvaltningen, stadsfastigheter. Bygggnaden inhyser enheten för Folkets park.

BYGGNAD

Byggnaden är ritad av Torsten Persson, arkitekt SAR/MSA, stadsfastigheter, lokalutveckling.

Arrangemangsenheten med Mårthen Gunnarsson i spetsen önskade sig en byggnad som var en korsning mellan Villa Villekulla, flygledartornet på Arlanda och ett kråkslott. Till detta lades Torstens vision om en ren och avskalad byggnad gällande utformningen och att den skulle kläs med grönska för att fysiskt bli en del av parken.

Läget i parken är centralt och strategiskt, mitt i korsningen mellan två starka gångstråk. Med sin placering i parkens ytterkant längs med Falsterbogatan skapar byggnaden tillsammans med Moriskan ett öppet rum mitt i parken. Huset bildar även en fin fond från Norra Parkgatans entré och accentuerar det stråk som i framtiden ska öppnas upp rakt igenom parken ut mot Falsterbogatan.

Läs mer om arbetet bakom parkkontoret här.

IMG_1658